Đăng nhập
Mời bạn hãy đăng nhập vào hệ thống
- DNS Management giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng và miễn phí .
- Cho phép quản lý các bản ghi: A record (IP Address), CName (Alias), MX (Mail), TXT .
- Để đăng nhập được vào chức năng quản trị tên miền, bạn phải có tài khoản quản lý tên miền trên hệ thống (Đổi DNS tên miền của bạn về: ns1.vietintec.com, ns2.vietintec.com).
- Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn không thực hiện đăng nhập được vào hệ thống.
ĐĂNG NHẬP DNS
 
Tên miền:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu  
Vui lòng đăng nhập để quản lý tên miền của bạn
 

Copyright © 2010 Vietintec. All rights reserved
website: http://vietintec.com - Email: support@vietintec.com
Hiển thị tốt nhất ở chế độ màn hình 1024x768 (Firefox 3.5, IE7-8, Safari, Opera 9)

Designed by Truongsinh Group©. Powered by edavn.com